Masters STS PGŽ - najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje

NAJMLAĐI KADETI POJEDINAČNO

Grupa A:         1.Vekić Leo (Lošinj)                                                 2 : 0

2.Kulišić Vanja (Opatija 08)                                     1 : 1

3.Kolanović Bartol (Opatija 08)                                0 : 2

Vekić              - Kolanović                 3:0 ( 1, 1, 0)

Vekić              - Kulišić                      3:0 ( 1, 0, 0)

Kulišić            - Kolanović                 3:0 ( 5, 8, 9)   

Grupa B:         1.Meak Donatello (Opatija 08)                                 2 : 0

2.Justić Luka (Malinska Dubašnica)                         1 : 1

3.Simčić Lukas (Opatija 08)                                    0 : 2

Meak               - Simčić                      3:0 ( 2, 2, 4)

Meak               - Justić                        3:0 ( 4, 9, 5)

Justić               - Simčić                      3:0 ( 3, 8, 9)

Grupa C:         1.Erjavac Frane (Srdoči)                                           2 : 0

2.Šebalja Alen (Opatija 08)                                      1 : 1

3.Spes Marko (Opatija 08)                                      0 : 2

            Erjavac            - Spes                          3:0 ( 6, 6, 6)

            Erjavac            - Šebalja                      3:0 ( 4, 6, 9)

Šebalja            - Spes                          3:2 ( 8,-5, 9,-4,10)

Grupa D:         1.Rogić Dominik (Crikvenica)                                   2 : 0

                        2.Ojdanić Mares Ivan (Opatija 08)                          1 : 1

                        3.Vičić David (Opatija 08)                                      0 : 2

            Rogić              - Vičić                         3:0 ( 1, 2, 2)

            Rogić              - Ojdanić                    3:0 ( 7, 4, 6)

            Ojdanić           - Vičić                        3:0 ( 7, 6, 2)

Grupa E:         1.Stojčić Mureta Borna (Crikvenica)                         3 : 0

                       2.Saganić Anton (Lošinj)                                          2 : 1

                       3.Barač Luka (Opatija 08)                                       1 : 2

                       4.Kaftanić Dean (Opatija 08)                                   0 : 3

Stojčić             - Kaftanić                    3:0 ( 1, 2, 1)

            Stojčić             - Barač                       3:0 ( 1, 3, 1)

            Stojčić             - Saganić                    3:0 ( 2, 2, 3)

            Saganić           - Kaftanić                   3:0 ( 4, 5, 4)

            Saganić           - Barač                       3:1 (-9, 7, 5, 4)

            Barač              - Kaftanić                   3:0 ( 5, 6, 6)

Grupa F:         1.Mijić Patrik (Srdoči)                                             3 : 0

                        2.Novkovski Marko (Crikvenica)                           2 : 1

                        3.Križaj Noa (Opatija 08)                                      1 : 2

                        4.Penava Marin (Opatija 08)                                  0 : 3

            Mijić               - Penava                      3:0 ( 1, 1, 1)

            Mijić               - Križaj                       3:0 ( 2, 2, 2)

            Mijić               - Novkovski                3:0 ( 3, 4, 5)

            Novkovski      - Penava                      3:0 ( 7, 6, 3)

            Novkovski      - Križaj                       3:0 ( 2, 4, 6)

            Križaj              - Penava                     3:0 ( 3, 2, 0)

Završnica:

Za 13.-20. mjesto:      Kolanović       - Kaftanić                     3:0 ( 6, 3, 3)

                                   Vičić               - Križaj                        3:0 ( 6,10, 6)

                                   Barač              - Spes                          3:0 ( 5, 7, 6)

                                   Simčić             - Penava                      3:0 ( 0, 2, 0)

Za 13.-16. mjesto:      Vičić               - Kolanović                   3:2 ( 5, 4,-7,-8,12)

                                   Simčić             - Barač                        3:0 ( 7, 9, 8)

Za 13. mjesto:             Simčić             - Vičić                         3:0 ( 4, 3, 1)

Za 1.-12. mjesto:        Šebalja            - Saganić                     3:0 (10,10, 6)

                                   Justić               - Mijić                         3:0 ( 5, 9, 6)

                                   Stojčić Mureta- Kulišić                      3:0 ( 2, 3, 4)

                                   Novkovski      - Ojdanić Mares          3:0 ( 3, 7, 2)

Za 9.-12. mjesto:        Mijić               - Saganić                     3:1 (-7, 8, 9, 6)

                                   Ojdanić Mares- Kulišić                      3:1 ( 5, 3,-2, 6)

Za 9. mjesto:               Mijić               - Ojdanić Mares          3:0 ( 1, 2, 1)   

           

Četvrtfinale:                Vekić              - Šebalja                      3:0 ( 3, 8, 3)

                                   Justić               - Rogić                        3:0 ( 3, 7, 9)

Erjavac           - Stojčić Mureta          3:0 ( 4, 3, 7)

                                   Meak               - Novkovski               3:0 ( 3, 2, 2)

Za 5.-8. mjesto:          Rogić              - Šebalja                      3:0 ( 5, 4, 5)

Stojčić Mureta- Novkovski                3:0 ( 2, 2, 3)

Za 5. mjesto:               Stojčić Mureta- Rogić                        3:0 ( 2, 4, 4)

Polufinale:                   Vekić              - Justić                        3:0 ( 6, 8, 7)

                                   Erjavac            - Meak                      3:0 ( 9,11, 7)

Finale:            Vekić Leo (Lošinj)    – Erjavac Frane (Srdoči)     3:2 ( 6, 7,-8,-9,13)

Konačni poredak:       1.Vekić Leo (Lošinj)

                                   2.Erjavac Frane (Srdoči)

                                   3.-4.Meak Donatello (Opatija 08)

                                   3.-4.Justić Luka (Malinska Dubašnica)

5.Stojčić Mureta Borna (Crikvenica)

                                   6.Rogić Dominik (Crikvenica)

7.-8.Novkovski Marko (Crikvenica)

                                   7.-8.Šebalja Alen (Opatija 08)

                                   9.Mijić Patrik (Srdoči)

                                   10.Ojdanić Mares Ivan (Opatija 08)

                                   11-.12.Saganić Anton (Lošinj)

                                   11.-12.Kulišić Vanja (Opatija 08)

                                   13.Simčić Lukas (Opatija 08)

                                   14.Vičić David (Opatija 08)

15.-16.Kolanović Bartol (Opatija 08)

15.-16.Barač Luka (Opatija 08)

                                   17.-20.Kaftanić Dean (Opatija 08)

                                   17.-20.Križaj Noa (Opatija 08)

17.-20.Spes Marko (Opatija 08)

17.-20.Penava Marin (Opatija 08)                                       

NAJMLAĐE KADETKINJE POJEDINAČNO

Grupa A:         1.Renner Anamaria (Opatija 08)                                3 : 0

                        2.Marciolli Bajdinac Bruna (Malinska Dubašnica)     2 : 1

                        3.Ban Ida (Crikvenica)                                             1 : 2

                        4.Hrvatin Sara (Opatija 08)                                      0 : 3

            Renner A.       - Hrvatin                     3:0 ( 3, 1, 3)

            Renner A.       - Ban                          3:0 ( 1, 1, 1)

            Renner A.       - Marciolli                   3:0 ( 1, 6, 5)

            Marciolli         - Hrvatin                     3:0 ( 1, 2, 1)

            Marciolli         - Ban                          3:0 ( 5, 3, 2)

            Ban                 - Hrvatin                     3:1 (-10, 6, 8, 9)

Grupa B:         1.Molitorisz Iris Helena (Malinska Dubašnica)         2 : 0

                        2.Pavić Marija Dolores (Opatija 08)                      1 : 1

                        3.Gojan Simona (Opatija 08)                                0 : 2

Molitorisz       - Gojan                       3:0 ( 3, 6, 9)

Molitorisz       - Pavić                        3:0 ( 6, 9,12)

Pavić             - Gojan                       3:0 ( 8, 7, 3)

Grupa C:         1.Štajduhar Paula (Lošinj)                                       3 : 0

                        2.Šnjarić Nika (Crikvenica)                                    2 : 1

                        3.Bajramović Adna (Malinska Dubašnica)              1 : 2

                        4.Šavor Paula (Opatija 08)                                    0 : 3

Štajduhar        - Šavor                        3:0 ( 0, 0, 2)

Štajduhar        - Bajramović               3:0 ( 1, 2, 6)

Štajduhar        - Šnjarić                      3:0 ( 3, 6, 5)

            Šnjarić            - Šavor                       3:1 ( 7,11,-11, 0)

            Šnjarić            - Bajramović               3:2 ( 4, 7,-8,-9,10)

            Bajramović     - Šavor                       3:1 ( 2, 5,-5, 8)

Završnica:

Za 7.-11. mjesto:        Bajramović     - Hrvatin         3:2 ( 5,-2,-8, 6,10)

Za 7.-10. mjesto:        Šavor              - Ban             3:0 (17, 5, 4)

                                   Bajramović     - Gojanić       3:0 ( 4, 6, 6)

Za 7. mjesto:               Bajramović     - Šavor          3:0 ( 5, 7, 2)

           

Za 1.-6. mjesto:          Šnjarić             - Pavić            3:0 ( 3, 2, 8)

                                    Štajduhar        - Marciolli       3:0 ( 3, 3, 2)

Za 5. mjesto:               Marciolli         - Pavić             3:0 ( 5, 2, 4)

Polufinale:         Renner A.       - Šnjarić                     3:0 ( 1, 3, 3)

                        Štajduhar        - Molitorisz                 3:0 ( 4, 6, 7)

Finale:Renner Anamaria (Opatija 08) – Štajduhar Paula (Lošinj) 3:0 ( 1, 4, 7)

Konačni poredak:       1.Renner Annamaria (Opatija 08)

                                   2.Štajduhar Paula (Lošinj)

                                   3.-4.Šnjarić Nika (Crikvenica)

                                   3.-4.Molitorisz Iris Helena (Malinska Dubašnica)

                                   5.Marciolli Bajdinac Bruna (Malinska Dubašnica)

                                   6.Pavić Marija Dolores (Opatija 08)

7.Bajramović Adna (Malinska Dubašnica)

                                   8.Šavor Paola (Opatija 08)

                                   9.-10.Ban Ida (Crikvenica)

                                   9.-10.Gojanić Simona (Opatija 08)

11.Hrvatin Sara (Opatija 08)

Video

Video