Adresar

1. CrikvenicaReferent:
Pobor Dubravka, 51260 Crikvenica, Vinodolska 18 b
Telefon: 051-242-833 (k), 051-241-445 (u), 091-525-1451,
051-242-009 (fax), e-mail: dubravka.pobor@gmail.com
Dvorana:Gradska sportska dvorana, Crikvenica, Kotorska b.b.
2. KvarnerReferent:Bačić Zvonko, telefon: 091-411 3001 
Simčić Livio, telefon: 091-7901 373
Stolnoteniski klub “Kvarner”, 51000 Rijeka, Dežmanova 10b
Dvorana:Rijeka, Dvorana Mladosti, Trg Viktora Bubnja 1
3. KostrenaReferent:Arbanas Branko, 51000 Rijeka, Franje Čandeka 23 A
tel: 091-572-8050, 203-450 ured, 671-434 kući, fax 203-192
Dvorana:Školska sportska dvorana Kostrena, Žuknica b.b.
4. KukuljanovoReferent:Bertone Andrija, 51223 Kukuljanovo 205 b,
tel: 091-5918 255, e-mail: stk.kukuljanovo@gmail.com
Dvorana:Dom kulture Kukuljanovo, Kukuljanovo 205b
5. LošinjReferent:Devčić Dubravko, 51550 Mali Lošinj, G. Garibaldi 21,
mobitel: 091-2146 699, E-mail: devaveterinar@gmail.com
e-mail:  stk.losinj@net.hr
Dvorana:Mali Lošinj, Gradska sportska dvorana, Omladinska 10
6. Malinska-
Dubašnica
Referent:Miler Čedomir, 099-2021 847
Igor Šplehar, mob.: 091-4850 004,
E-mail: info@stk-malinska.hr
Dvorana:Malinska, Stipkino b.b.,Školsko sportska dvorana
Sportska dvorana Krk, Trg krčkih glagoljaša, Krk
7. MatuljiReferent:Matijević Spasoje, telefon: 098-425 515
Vidović Denis, telefon: 097-6051 194
e-mail: stkmatulji97@gmail.com
Dvorana:Matulji, Školsko sportska dvorana Matulji, Drage Gervaisa 2
8. Opatija 08Referent:Lipovšek Diego, 51410 Opatija, Sv. Florijana 20,
mobitel 098-1832 275, e-mail: diego.lipovsek@gmail.com
Dvorana:Opatija, Dom Liburnija, kod pošte Volosko, Štangerova 48
9. RijekaReferent:Stilin Ervin, 51000 Rijeka, Rastočine 4,
mobitel 091-5067 453, e-mail: ervin.stilin@gmail.com
Dvorana:Rijeka, Sportski centar Zamet
10. SrdočiReferent:Gašparin Slavko, 51000 Rijeka, Dobriše Cesarića 24,
Telefon: 051-624 157 (k), mobitel 091-549 1885
e-mail: slavko.gasparin@inet.hr
Dvorana:Rijeka, SRC „3. Maj“, Pulska ulica 3
11. Sv. JakovReferent:Ivčić Davor, mobitel: 099-3258 295 , e-mail: davor.ivcic@hep.hr
Salma Teodora,mobitel: 091-5011 934, e-mail: ajakobovic@yahoo.com
Dvorana:Jadranovo, Dom kulture „V. Nazor“ , I.G. Kovačića 1
12. Zbor
stolnoteniskih
sudaca Rijeka
Referent:Urljević Dubravko, Rijeka, Antuna Barca 3D,
mobitel: 098-1677 510,
e-mail: dubravko.urljevic@gmail.com
Matijević Spasoje, 51000 Rijeka, Aleksandra Mamića 2,
mobitel: 098-425 515, e-mail: spasoje.matijevic@gmail.com