01.12.2023.


Objavljene su Propozicije za pojedinačno prvenstvo seniora/veterana, vidi