1. Memorijalni turnir parova "Adam Kresojević" - propozicije

P R O P O Z I C I J E

ZA 1. MEMORIJALNI TURNIR PAROVA ADAM KRESOJEVIĆ

 

1. Organizator turnira je Stolnoteniski klub "Sveti Jakov" Jadranovo.

2. Turnir će se održati u nedjelju 17.07.2022. godine u Jadranovu, na otvorenom, osim u slučaju ružnog vremena kada bi se igralo u Domu kulture, Ivana Gorana Kovačića 1, sa početkom u 10,00 sati.

 3. Pravo nastupa na ovom turniru imaju svi uredno prijavljeni igači i igračice.

4. Na ovom turniru svi prijavljeni igrači i igračice igrati će u jednoj kategoriji.

5. Na natjecanju se igra na slijedeći način:

Svi prijavljeni natjecatelji podijeliti će se u parove koji će se prvo natjecati u grupama sa 3 ili 4 para unutar kojih će igrati svaki sa svakim na tri dobivena seta. Prvo i drugoplasirani parovi iz svake grupe nastavljaju daljnje natjecanje KO sustavom do konačne pobjede.

6.  Prijave treba dostaviti organizatoru natjecanja na adresu: Maja Juretić, mobitel 092-376 1515, najkasnije do nedjelje 10.07.2022. godine. U prijavi treba navesti veličinu majice koju će svaki natjecatelj dobiti na turniru.

7. Prijavnina za jednog igrača iznosi 60,00 Kn, a uplaćuje se organizatoru neposredno prije početka natjecanja. Organizator će pripremiti obrok i piće za sve sudionike ovog turnira.

8.  Organizator će prigodnim sportskim nagradama nagraditi četiri najbolje plasirana para.

9.  Organizator pridržava sebi pravo eventualnih izmjena, dopuna i tumačenja ovih Propozicija.

NAPOMENA:

Turnir bi započeli sa polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća g. Adamu Kresojeviću na mjesnom groblju Jadranovo koje se nalazi neposredno prije Doma kulture gdje će se i održavati turnir.

Napominjemo kako je ovo 1. Memorialni turnir i svakako idemo s ciljem druženja u čast pokojnom Adamu Kresojeviću a ne u ostvarenju nekih značajnih uspjeha. Svi sudionici turnira dobit će zahvalnicu za sudjelovanje na turniru.

U sklopu turnira prezentirat ćemo i monografiju "25 godina postojanja stolnog tenisa u Jadranovu".

                                                           

                                                                                STK “SVETI JAKOV” Jadranovo

Video

Video